Често ли харесвате неща във Фейсбук, без реално да знаете защо го правите?