Мислите ли, че в България има стойностни и значими проекти?