Подкрепяте ли родината си и усилията на сънародницитие си за по-добро бъдеще?