При стойностна алтернатива, бихте ли избрали бългатското?